Undervisningsprogram

Til RETHINK er knyttet et undervisningsprogram, som tager sigte direkte på gymnasiets AT-forløb og fagene samfundsfag, dansk, historie og billedkunst.Værdierne bag projektet er ambitiøse og de forskellige tilbud forhåbentlig eksemplariske.Vi vil gerne med udstillingerne såvel som de undervisningstilbud, der knytter sig til dem, demonstrere at samarbejde og tværfaglighed understøtter en bæredygtig, kritisk, kreativ og reflekteret udvikling - både klimamæssigt og dannelsesmæssigt.

Walk and talk - tre i en!
Vi tilbyder fælles undervisningsforløb, der har form som en dialogisk walk.Vi går tæt på et enkelt værk på hver institution og benytter ruten mellem SMK, Den Frie og Nikolaj som et aktivt refleksionsrum, hvor eleverne arbejder med at overføre optikken fra ét udstillingssted til byrummet og ruten frem til næste sted. Her appliceres den nye indsigt således på det udvalgte værk. På den måde kommer eleverne i løbet af undervisningsforløbet til at producere eksemplariske læsninger og faglige forståelser, der udstiller de metoder og synsvinkler, der ligger til grund for kuratorernes valg og den måde de er præsenteret på.

Klassisk dialogisk forløb - fokus ét sted
Det er også muligt at booke undervisningsforløb, der koncentrerer sig alene om en af de tre udstillinger og således diskuterer og samler energien om værkerne ét sted. Formen vil være dialogisk og inkluderer evt. skrive- og tegneøvelser undervejs.

RETHINK din by
For at intensivere forbindelsen mellem de tre udstillingssteder og mellemrummet i mellem dem som en aktiv oplevelses- og refleksionszone har vi udviklet et stafetkort, som dels fungerer som et regulært bykort, dels som et sanse og -tankestimulerende redskab til ruten mellem de tre institutioner og endelig som et modul i en kollektiv og kaleidoskopisk vægudsmykning, som vokser og udstilles progressivt i gennem udstillingsperioden alle tre steder. Kortet er gratis og uddeles sammen med en shortguide til alle besøgende.

Undervisningsmateriale
Vi producerer desuden et fælles trykt undervisningsmateriale, der belyser den overordnede klimaproblematik som kunstnerisk afsæt for udstillingernes forskellige vinkler og værker. Materialet diskuterer tre værker fra hvert sted og fortæller om de overordnede idealer og ideer bag projektet. Desuden undersøger materialet generelt hvad der former vores blik og fortolkning.Vi sender klassesæt gratis til klasser som booker undervisningsforløb.

Workshops med kunstnergruppen Parfyme
I uge 49 arrangerer kunstnerkollektivet Parfyme aktive workshops for gymnasiet og grundskolens ældste elever med afsæt i deres arbejde med at udvikle en ny og bæredygtig stamme, gennem afholdelsen af frie og demokratiske valg forskellige steder i samfundet. Den nye stamme vender vrangen ud på vaner og verdensbilleder og gentænker hverdagens og verdens affaldsproblemer. Parfyme inviterer med deres legende og undersøgende arbejdsform unge mennesker til at tænke og samarbejde praktisk om et kunstnerisk svar på den generelle og efterhånden noget uoverskuelige diskussion om klima, ressourceforbrug og miljøproblemer. Bookes hos Kunsthallen Nikolaj!

Fælles lærerkursus den 11. november, kl. 15 – 18 på SMK, Lab 01
For at give et sammenhængende overblik over udstillingsprojektets faglige muligheder i undervisningen afholdes et fælles lærerkursus for alle tre institutioner. Billedkunstneren Morten Skriver skyder diskussionen i gang med et oplæg om krydsfeltet mellem kunst og klima. Morten Skriver tager afsæt i sin meget omdiskuterede debatbog 'Forslag til en økologisk æstetik'. Herefter følger et oplæg af billedkunstneren Lise Autogena, som fortæller om sin kunstneriske praksis og sit arbejde med værket Most Blue Skies, 2009 til udstillingen i Kunsthallen Nikolaj. På kurset vil kuratorerne fra de tre institutioner desuden fortælle om udstillingerne.Vi ser selvfølgelig nærmere på de konkrete værker på SMK i en omvisning. I forlængelse heraf demonstreres undervisningsmaterialer og -forløb og vi debatterer i fællesskab forskellige faglige vinkler på jeres arbejde med udstillingerne. Undervejs: kaffe og kage. Bookes hos SMK!

info, BOOKING og tilmelding

Mere information

 

Målgruppe
8.- 9. klasse - gymnasieelever/HF,VUC, m.fl.


Varighed og priser

Walk and talk: 4 timer, 900 kroner
Klassisk dialogisk forløb: 1,5 time, gratis i Nikolaj
Workshop med Parfyme: 3 timer, 500 kroner


Den Frie Udstillingsbygning

Pernille Skriver Nielsen
cHNuQGRlbmZyaWUuZGsg
33 12 28 03

Kunsthallen Nikolaj
Hilde Østergaard
aG9lQGt1bnN0aGFsbGVubmlrb2xhai5kayA=
33 18 17 86

Statens Museum for Kunst
Bookingen
Ym9va2luZ0BzbWsuZGs=
33 74 84 84