Om rethink relations

Megakapitalismen, eksplosionen af nye teknologier, hyper-mobiliteten, neutraliseringen af afstande, grænseløs kommunikation og ikke mindst de voldsomme klimaforandringer er alle effekter af den udvikling, som verdenssamfundet har gennemgået i de seneste årtier. Denne enorme udvikling har klimatiske såvel som sociale og økonomiske konsekvenser, som vi endnu ikke kan overskue omfanget af. Men den nye situation har allerede nødvendiggjort nye måder at tænke verden på. Hidtidige nationale, geografiske og sociale opdelinger giver ikke længere mening, men må redefineres eller ligefrem overskrides. Tilsvarende nedbryder den aktuelle diskurs skellet mellem konventionelt modstillede kategorier som natur/kultur, individ/ samfund, national/international og lokal.

Fælles for kunstnerne på RETHINK Relations på Statens Museum for Kunst er netop gentænkningen af de relationer, som vi indgår i. Tomas Saraceno opløser de rum og grænser, vi kender og lader natur og kultur mødes i sine biosfærer, der som en slags alternative sociale rum eller kloder synes at kunne stige til vejrs og flyve frit over landegrænser. Olafur Eliasson skaber med sin installation en situation, hvor vore sanser aktiverer vores erkendelse i gennem en ny relation mellem os og værket. Alloras & Calzadillas film peger på et, på en gang politisk og poetisk, potentiale i overraskende kombinationer af forskellige objekter, billeder, lyd og betydning, der afspejler en ny global virkelighed. Henrik Håkansson overrumpler os med forstørrede detaljer af den natur, vi til dagligt overser. Udstillingens værker peger dermed på nye mulige relationer til verden omkring os og en skærpet bevidsthed om de sammenhænge, som vi indgår i og kan påvirke.

Om Statens museum for kunst

Statens Museum for Kunst er Danmarks nationalgalleri og hovedmuseum for billedkunst. Museet indsamler og formidler dansk og udenlandsk billedkunst, fortrinsvis fra den vestlige kulturkreds efter år 1300. Samlingen indeholder værker af Renaissance malere, 1600-tallets mestre Rubens og Rembrandt, 1800-tallets malere fra den danske guldalder og 1900-tallets kunstnere såsom Henri Matisse og Edvard Munch såvel som de danske kunstnere Asger Jorn og Per Kirkeby.

Statens Museum for Kunst
Sølvgade 48-50
1307 København K.

RETHINK Relations
Fra 31. oktober 2009 til 5. april 2010
Tir-søn: 10-17
Ons: 10-20
Entre: Gratis (mere info)

Læs mere på www.smk.dk

KunstnerE

Allora & Calzadilla

Olafur Eliasson

Henrik HÃ¥kansson

Tomas Saraceno