FOTO: Kurt Nørregaard


Video: SMK Digital

Eric Andersen (DK)

SOLPLÆNEN, 1982 

- Dokumentation, blandede materialer

Eric Andersen har, med udgangspunkt som komponist, siden begyndelsen af tresserne arbejdet med intermediære projekter, dvs. projekter der placerer sig imellem traditionelle kunstneriske discipliner. Mange af hans aktiviteter har været knyttet til Fluxus, som han har været en del af siden 1962, men han har også de senere år samarbejdet med andre aktører. I denne sammenhæng kan især nævnes samarbejdet med arkitekter, astrofysikere og ingeniører om en række gigantprojekter, der har universet som udfoldelsesrum.

Solplænen er tænkt som et cirkulært udsnit af en grøn plæne, der er løftet fri af jorden og monteret på en arm, der døgnet rundt holder plænecirklen vinkelret på solen, så at den drejer sig med solen og vender opad om dagen og nedad mod den anden side af Jorden om natten.

At plænecirklen altid er vinkelret på solen betyder, at den er uden for Jordens rotation, og at man ved at træde op på plænen forlader den velkendte klode til fordel for et nyt alternativ i rummet.

 

Se 3D-animation af Solplænen her.

 

Eric Anderson (f. 1942)

Eric Andersens arbejdsfelt favner bredt over eksperimenterende værker, der blandt andet kombinerer lyd, musik, tale, film og poesi, hvor publikumsdeltagelse og interaktion mellem værk og beskuer spiller en vigtig rolle. Karakteristisk for hans værker er desuden brugen af filosofiske pointer, humor og paradokser.